artykuł nr 1

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tuszyn Niesegregowanych (Zmieszanych) Odpadów komunalnych, Bioodpadów stanowiących odpady komunalne - Rok 2020

Załączniki:
Treść informacji 87 KB
artykuł nr 2

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tuszyn Niesegregowanych (Zmieszanych) Odpadów komunalnych, Bioodpadów stanowiących odpady komunalne - Rok 2019

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tuszyn Niesegregowanych (Zmieszanych) Odpadów komunalnych, Bioodpadów stanowiących odpady komunalne  – Rok 2019

 

 

 

Nazwa i adres instalacji do której zostały przekazane odpady

Kod odebranych odpadów

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych

Masa odpadów
w Mg

Sposób zagospodarowania odpadów

 

FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. ul. Wieluńska 50 97-360 Kamieńsk

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Ruszczynie

FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. ul. Wieluńska 50,

97-360 Kamieńsk

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

143,06

R12

Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11(****)

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

13,56

R12

Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11(****)

ZGO Aquarium Sp. z o.o. ul. Katowicka 20,

96-200 Rawa Mazowiecka

ZGO Pukinin, Pukinin 140,

96-200 Rawa Mazowiecka

 

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

109,84

R12

Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11(****)

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

121,40

R3

Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie
i inne biologiczne procesy przekształcania)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Stara Droga 85 97-500 Radomsko,

PGK Sp. z o.o. ZUOK ul. Jeżynowa 40 Płoszów, Gm. Radomsko woj. łódzkie

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

2787,50

D13

Sporządzenie mieszanki lub  

mieszanie przed

poddaniem odpadów

któremukolwiek z procesów

wymienionych w

pozycjach D1 - D12

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

300,24

R3

Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie
i inne biologiczne procesy przekształcania)

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Różanna gm. Opoczno PGK Sp. z o.o. Opoczno

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

338,04

R12

Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11(****)