artykuł nr 1

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób elektroniczny

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej składa się do Urzędu Miasta w Tuszynie przy użyciu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (zwanej dalej e-PUAP) dostępnej pod adresem https://www.epuap.gov.pl jako załącznik do Pisma Ogólnego umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Tuszynie, dostępnym pod adresem: https://www.tuszyn.info.pl w zakładce "Dla interesanta" i dalej w zakładce "Skrzynka Podawcza".

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej poprzez platformę e-Puap:

1. logujemy się na platformę e-Puap

2. wklejamy link: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi/UGTuszyn lub klikamy tutaj

 

 

Załączniki:
Załącznik do deklaracji 123 KB
Wzór deklaracji 288 KB
artykuł, nr 2

Złożenie deklaracji śmieciowej w formie elektronicznej

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2020-11-04