artykuł nr 1

Wzór deklaracji obowiązującej od 24 lipca 2016 roku