Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Informacja w zakresie spełnienia obowiązku prawnego z art. 37 u.f.p.

Informacja za 2019 rok w zakresie obowiązku wynikającego z art. 37 ufp

Utworzony: 2020-05-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 13:37

2. Akty prawa miejscowego

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuszyn

Utworzony: 2019-12-30 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 09:48

3. Komisje Rady Miejskiej w Tuszynie

14 posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Tuszynie

Utworzony: 2020-05-28 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 11:24

4. Aktualności

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Tuszyn z organizacjami pozarządo...

Utworzony: 2020-05-28 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 09:54

5. 2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tuszyna - GPGR.6220.2-10.2020

Utworzony: 2020-05-27 | Zmodyfikowany: 2020-05-27 15:52

6. 2020

Zarządzenie Nr 80/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie ...

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-26 09:58

7. 2020

Ogłoszenie dot. obsługi obywateli w Urzędzie Miasta w Tuszynie

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-26 09:47

8. Aktualności

Zarządzenie Nr 79/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie zmiany treści ogłoszenia Burmistrza Miasta Tuszyna a dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych, wspartych środkami budżetowymi Gminy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Utworzony: 2020-05-19 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 10:55

9. 2020

Zarządzenie nr 79/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 19 maja 2020 r.

Utworzony: 2020-05-19 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 10:50

10. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi a dnia 18 maja 20...

Utworzony: 2020-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 15:29

11. Sprawozdania

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tuszyn za 2019 rok

Utworzony: 2020-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 15:24

12. Sprawozdania

Sprawozdania za I kwartał 2020 r.

Utworzony: 2020-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 09:25

13. Lokale do sprzedaży

Wykaz lokali Gminy Tuszyn przeznaczonych do sprzedaży

Utworzony: 2020-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 09:02

14. Nieruchomości do sprzedaży

Wykaz nieruchomości Gminy Tuszyn przeznaczonych do sprzedaży

Utworzony: 2020-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 09:00

15. Aktualności

Informacja do Zarządzenia Nr 64/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna

Utworzony: 2020-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-05-19 13:26

16. Aktualności

Zarządzenie Nr 77/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna w sprawie obniżenia o 50% wysokości...

Utworzony: 2020-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-05-19 13:21

17. 2020

Zarządzenie nr 77/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 18 maja 2020 r.

Utworzony: 2020-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-05-19 13:18

18. Rok 2020

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GÓRKACH DUŻYCH” w ramach...

Termin składania ofert 18.05.2020 r. godz. 10:00 termin otwarcia ofert 18.05.2020 r. godz. 11:00

Utworzony: 2020-04-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-18 15:31

19. Przewodniczący Rad Sołeckich (kadencja 2019-2024)

Wykaz przewodniczących

Sołectwo Imię i nazwisko Bądzyń Sebastian Szabat Dylew Jerzy Wasilewski Garbów Anna Kucharska Głuchów Tomasz Hejniak Górki Duże Jacek Wójcik Górki Małe Marek Polak Jutroszew Marek Woch Kruszów Zdzisław Białowąs Mąkoszyn Justyna Kowara Modlica Andrzej Glapiński Rydzynki Jarosław Lipiński Syski Eugeniusz Osmulski Szczukwin Agnieszka Mirowska - Kimicik Tuszynek Majoracki Patrycja Jadwiszczak Wodzinek Waldemar Sochacki Wodzin Prywatny Krystyna Dolna Wodzin Majoracki Krystyna Skórska Wola Kazubow...

Utworzony: 2019-09-24 | Zmodyfikowany: 2020-05-18 15:27

20. 2020

„TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GÓRKACH DUŻYCH” w ramach...

transmisja on-line kliknij tutaj

Utworzony: 2020-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-05-18 10:50