artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie