artykuł, nr 1

Zarządzenie Nr 107/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna w sprawie obniżenia o 50% wysokości czynszu oraz odroczenia terminu płatności za dzierżawę stanowisk handlowych na Targowisku Gminnym w Tuszynie przy Al. Jana Pawła II 70 w okresie od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. oraz obniżenia o 40 % wysokości czynszu za dzierżawę stanowisk handlowych na Targowisku Gminnym w Tuszynie przy Al. Jana Pawła II 70 w okresie od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2021-06-18