artykuł nr 1

Burmistrz Miasta Tuszyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości niezabudowanej rolnej, położonej w obrębie Żeromin Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 16/6 o pow. 3,4937 ha przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.