artykuł nr 1

Projekty Uchwał do Sesji Nr XXV Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 30 lipca 2020 r.