artykuł nr 1

Projekt Uchwały do Sesji Nr XXXII Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 29 grudnia 2020 r.

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie Pani Agnieszki Budzisz do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.236 KB
Załącznik do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie nadania nazwy ulicy.175 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie nadania nazwy ulicy.139 KB
Załącznik do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.MB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.154 KB
Analiza zasadności do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działek nr ewid. 36, 37 w Wodzinie Prywatnym197 KB
Załącznik do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działek nr ewid. 36, 37 w Wodzinie Prywatnym99 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działek nr ewid. 36, 37 w Wodzinie Prywatnym196 KB
Analiza zasadności do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działek nr ewid. 238, 239/1, 239/2, 247, 248/1, 248/2 i część działki nr ewid. 244 w Dylewie208 KB
Załącznik do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działek nr ewid. 238, 239/1, 239/2, 247, 248/1, 248/2 i część działki nr ewid. 244 w Dylewie128 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działek nr ewid. 238, 239/1, 239/2, 247, 248/1, 248/2 i część działki nr ewid. 244 w Dylewie202 KB