artykuł nr 1

Projekt Uchwały do Sesji Nr XXXIII Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 11 lutego 2021 r.

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tuszynie na 2021 rok237 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony na rzecz Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie165 KB
Załącznik do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działek nr 487 i 488 w Górkach Dużych652 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działek nr 487 i 488 w Górkach DużychMB
Załącznik do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki nr 90/2 w Syskach1,012 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki nr 90/2 w SyskachMB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tuszyn w roku 2021 357 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2021 rok.15 MB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2021-2027MB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok195 KB
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Tuszynie w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2021 rok211 KB