artykuł nr 1

BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. WSCHODNIEJ, SADOWEJ I KWIATOWEJ W TUSZYNKU MAJORACKIM ORAZ ROZBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY W RYDZYNKACH - ETAP II współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dostępne kategorie:
Rok 2020