artykuł nr 1

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku Majorackim oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach - Etap II

Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załączniki:
Ogłoszenie274 KB
SIWZ14 MB
Załącznik nr 10 - Projekt umowyMB
Załączniki w wersji edytowalnej224 KB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - Pozostała dokumentacjaMB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - Technologia-PBZ Rydzynki cz.114 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - Technologia-PBZ Rydzynki cz.214 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - Technologia-PBZ Rydzynki cz.313 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - Technologia-PBZ Rydzynki cz.4MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - Technologia-PBZ Rydzynki cz.5MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - Technologia-PBZ Rydzynki cz.6MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - PZT-PBZ Rydzynki cz.115 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - PZT-PBZ Rydzynki cz.214 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - PZT-PBZ Rydzynki cz.311 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - PZT-PBZ Rydzynki cz.413 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - PZT-PBZ Rydzynki cz.514 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - PZT-PBZ Rydzynki cz.610 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - Wentylacja11 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - Projekt robót geologicznychMB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - Elektryka17 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - Drogowa15 MB
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa - Architektoniczno-Budowlana14 MB
Załącznik nr 12 - STWiORB20 MB
Załącznik nr 13 - Przedmiar robót10 MB
Dostępne kategorie:
Rok 2020