artykuł nr 1

Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Tuszynie - filia w Garbowie

współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 ( Oś priorytetowa IV : Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT). Projekt pn. ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn''' 

Dostępne kategorie:
Rok 2020