artykuł nr 1

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego, wspartego środkami budżetowymi Gminy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki:
Treść ogłoszenia 1,022 KB