artykuł nr 1

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w Gminie Tuszyn w 2021 r., wspartego środkami budżetowymi Gminy.

Załączniki:
Treść informacji822 KB