artykuł nr 1

Informacja Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 26 kwietnia 2021 roku o przyznanych z budżetu Gminy Tuszyn, na podstawie Uchwały Nr XXXI/245/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu współpracy Gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r., dotacjach celowych na wsparcie realizacji zadania zadań publicznych

Załączniki:
Treść informacji200 KB