artykuł nr 1

Zgłoszenie do uczestnictwa w debacie nad Raportem o stanie Gminy Tuszyn za 2019 r.