artykuł nr 1

Petycja z dn. 10.12.2020 r.

Przedmiot petycji : Pilne przyjęcie uchwały

Numer petycji: 

Podmiot wnoszący:  Barbara Pawłowska 

Data złożenia: 10.12.2020

Jest zgoda na opublikowanie danych na stronie BIP.