artykuł nr 1

Petycja z 14.12.2021 r.

Przedmiot petycji : Pilne przyjęcie uchwały

Numer petycji:

Podmiot wnoszący: Piotr Sterkowski

Data złożenia: 14.12.2020

Jest zgoda na opublikowanie danych na stronie BIP.