artykuł nr 1

BURMISTRZ MIASTA TUSZYNA OGŁASZA KONKURS OFERT NA ODBIÓR I WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH z terenu Targowiska Gminnego w Tuszynie przy Al. Jana Pawła II Nr 70, placów i ulic miasta oraz Urzędu Miasta w Tuszynie przy ul. Piotrkowskiej 2/4