artykuł nr 1

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi a dnia 18 maja 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Tuszyna z wykonania budżetu za 2019 rok

Załączniki:
Treść uchwałyMB