artykuł nr 1

Uchwała nr V/192/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Tuszyn za I półrocze 2020 roku

Załączniki:
Treść uchwałyMB