artykuł nr 1

Podstawy prawne

 

Ustawa Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U.2019.1775 z dnia 2019.09.18) Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 sierpnia 2020r

 

 

We wtorek 2 lutego 2021 roku rząd przyjął projekt noweli ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 r. Spis powszechny rozpocznie się dnia 1 kwietnia 2021 r., a zakończy 30 września 2021 r.

Projekt został przedłożony przez Prezesa GUS. Zmiany mają umożliwić efektywne przeprowadzenie spisu w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Najważniejsze przyjęte rozwiązania:

- wydłużenie czasu trwania NSP 2021 o trzy miesiące (spis powszechny będzie trwał do dnia 30 września 2021 r., a nie – jak pierwotnie planowano – do dnia 30 czerwca 2021 r.);

- ujednolicenie stawki wynagrodzenia albo dodatku spisowego dla rachmistrzów spisowych, bez względu na metodę zbierania przez nich danych w ramach NSP 2021 (wywiad bezpośredni albo wywiad telefoniczny);

- stworzenie ustawowych rozwiązań umożliwiających wydanie nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposób rozpowszechniania audycji informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych popularyzujących spis powszechny w mediach publicznych;

- zmodyfikowanie albo uchylenie niektórych przepisów – w związku z doświadczeniami zdobytymi w czasie przeprowadzania pierwszego i drugiego spisu próbnego przed NSP 2021 oraz w czasie przeprowadzania Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.;

- dostosowanie szeregu przepisów ustawy o NSP do ww. zmian.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 kwietnia 2021 r.

 

 

Więcej informacji na temat spisu można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego https://spis.gov.pl/