artykuł nr 1

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuszyn