artykuł nr 1

Uchwała Nr XXIX/219/20 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Załączniki:
Treść uchwały411 KB