Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2021

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „T...

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wodzinie Prywatnym” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT).

Utworzony: 2021-01-27 | Zmodyfikowany: 2021-01-27 12:24

2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tuszynku Majorackim przy ul. Starościańskiej prowadzony przez Gminę Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn czynny jest: wtorek 9:00-17:00, czwartek 9:00-15.30 oraz w co drugą sobotę w godz. 9:00-13:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Rodzaje odpadów, które przyjmuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych: • papier i tektura; • metale; • tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych; • opakowa...

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2021-01-26 16:37

3. Akty prawa miejscowego

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuszyn

Utworzony: 2019-12-30 | Zmodyfikowany: 2021-01-26 16:30

4. Miasto

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującego...

Utworzony: 2019-03-28 | Zmodyfikowany: 2021-01-26 14:44

5. Komisje Rady Miejskiej w Tuszynie

22 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tuszynie

Utworzony: 2021-01-26 | Zmodyfikowany: 2021-01-26 14:09

6. Rozstrzygnięcia ofert pracy

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁ...

Utworzony: 2021-01-26 | Zmodyfikowany: 2021-01-26 14:02

7. Wykaz aptek na terenie Gminy, w których ustawione są pojemniki na przeterminowane leki

Wykaz aptek na terenie Gminy, w których ustawione są pojemniki na przeterminowane leki

Wykaz aptek na terenie Gminy, w których ustawione są pojemniki na przeterminowane leki: Apteka Nowomiejska ul. Sienkiewicza 2b Tuszyn, Hydra Tuszyn ul. Łowicka 1, Melisa Tuszyn ul. Żeromskiego 24/26,

Utworzony: 2021-01-25 | Zmodyfikowany: 2021-01-25 09:47

8. Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tuszyn

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne ...

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tuszyn Niesegregowanych (Zmieszanych) Odpadów komunalnych, Bioodpadów stanowiących odpady komunalne – Rok 2019 Nazwa i adres instalacji do której zostały przekazane odpady Kod odebranych odpadów Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Masa odpadów w Mg Sposób zagospodarowania odpadów FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. ul. Wieluńska 50 97-360 Kamieńsk Zakład Zagospodaro...

Utworzony: 2021-01-25 | Zmodyfikowany: 2021-01-25 09:29

9. Informacja o wynikach przetargów

Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych

Utworzony: 2021-01-22 | Zmodyfikowany: 2021-01-22 15:01

10. Komisje Rady Miejskiej w Tuszynie

66 posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Tu...

Utworzony: 2021-01-22 | Zmodyfikowany: 2021-01-22 14:17

11. 2020

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA

Utworzony: 2021-01-11 | Zmodyfikowany: 2021-01-22 13:11

12. Wykaz

Jednostki organizacyjne Gminy Tuszyn

Stanowisko pracy Telefon Adres e-mail Miejsce przyjęć interesantów JEDNOSTKI BUDŻETOWE CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACYJNO - FINANSOWEJ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W TUSZYNIE Dyrektor mgr Jarosław Urbański (42) 614 34 51 wew. 23 coafsip@coafsip.pl Tuszyn ul. Piotrkowska 13 Główna Księgowa (42) 614 34 51 wew. 26 Dział Płac (42) 614 34 51 wew. 21 Dział Księgowości (42) 614 34 51 wew. 22 Radca Prawny (42) 614 34 51 wew. 24 Stypendia, Dotacje, Młodociani pracownicy (42) 614 34 51 wew. 25 DZIENNY DOM ,,SENIO...

Utworzony: 2019-07-18 | Zmodyfikowany: 2021-01-21 15:11

13. Komórki organizacyjne

Komórki organizacyjne

Imię i nazwisko Adres e-mail Telefon Budynek Pokój WŁADZE MIASTA Burmistrz Miasta mgr inż. Witold Małecki burmistrz@tuszyn.info.pl (42) 614 34 26 A 1A Z-ca Burmistrza Miasta mgr inż. Maria Kopczewska zastepcaburmistrza@tuszyn.info.pl (42) 614 34 26 A 1B Sekretarz Gminy mgr inż. Beata Krawczyk sekretarz@tuszyn.info.pl (42) 614 34 26 wew. 22 A 17 Skarbnik Miasta mgr Małgorzata Ożarek skarbnik@tuszyn.info.pl (42) 614 34 26 wew. 39 A 10 SEKRETARIAT Inspektor Bożena Lisowska - Klepacz sekretariat...

Utworzony: 2019-07-15 | Zmodyfikowany: 2021-01-21 15:08

14. Podstawowe kwoty dotacji

Podstawowe kwoty dotacji

Utworzony: 2021-01-20 | Zmodyfikowany: 2021-01-20 10:14

15. 2021

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2...

Utworzony: 2021-01-19 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 16:40

16. 2021

Zarządzenie Nr 3/2021 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 12 stycznia 2021 r.

Utworzony: 2021-01-12 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 16:28

17. Rok 2020

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wodzinie Prywatnym

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT). Termin składania ofert do dnia 19.01.2020 do godz. 10:00

Utworzony: 2020-12-31 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 15:32

18. Sesje Rady Miejskiej w Tuszynie

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 29.12.2020 r.

Utworzony: 2020-12-29 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 15:21

19. Nieruchomości do sprzedaży

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ...

Utworzony: 2021-01-19 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 12:36

20. Nieruchomości do sprzedaży

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowan...

Utworzony: 2021-01-19 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 12:34