Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Zaproszenia na Sesję Rady Miejskiej w Tuszynie

Zaproszenie na Nadzwyczajną XXVI Sesję Rady Miejskiej w Tuszynie

Utworzony: 2020-08-03 | Zmodyfikowany: 2020-08-03 10:29

2. Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Tuszynie

Projekty Uchwał do Nadzwyczajnej Sesji Nr XXVI Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 3 si...

Utworzony: 2020-08-03 | Zmodyfikowany: 2020-08-03 10:27

3. Rok 2020

Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Tuszynie - filia w Garbowie

współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 ( Oś priorytetowa IV : Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT). Projekt pn. ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn'''

Utworzony: 2020-07-31 | Zmodyfikowany: 2020-07-31 12:00

4. Rok 2020

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynk...

Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Utworzony: 2020-07-30 | Zmodyfikowany: 2020-07-30 11:06

5. Projekty Uchwał Rady Miejskiej w Tuszynie

Projekty Uchwał do Sesji Nr XXV Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 30 lipca 2020 r.

Utworzony: 2020-07-22 | Zmodyfikowany: 2020-07-28 11:35

6. Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe Gminy Tuszyn za 2019 rok

Utworzony: 2020-06-24 | Zmodyfikowany: 2020-07-28 11:32

7. Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta w Tuszynie za 2019 rok

Utworzony: 2020-05-29 | Zmodyfikowany: 2020-07-28 11:29

8. Komisje Rady Miejskiej w Tuszynie

50 posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Tu...

Utworzony: 2020-07-22 | Zmodyfikowany: 2020-07-27 14:53

9. Zaproszenia na Sesję Rady Miejskiej w Tuszynie

Zaproszenie na XXV sesję Rady Miejskiej w Tuszynie

Utworzony: 2020-07-22 | Zmodyfikowany: 2020-07-27 12:25

10. Sprawozdania

Sprawozdania za II kwartał 2020 r.

Utworzony: 2020-07-21 | Zmodyfikowany: 2020-07-27 08:25

11. Rok 2020

BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. WSCHODNIEJ, SADOWEJ I KWIATOWEJ W TUSZYNK...

Utworzony: 2020-06-25 | Zmodyfikowany: 2020-07-23 14:33

12. za 2019 r.

Piotr Zarzycki

Utworzony: 2020-05-27 | Zmodyfikowany: 2020-07-23 11:18

13. za 2019 r.

Maria Krawczyk

Utworzony: 2020-04-28 | Zmodyfikowany: 2020-07-23 11:18

14. za 2019 r.

Mirosław Popecki - Wiceprzewodniczący

Utworzony: 2020-03-20 | Zmodyfikowany: 2020-07-23 11:14

15. za 2019 r.

Łukasz Wójcik

Utworzony: 2020-05-27 | Zmodyfikowany: 2020-07-23 10:57

16. za 2019 r.

Danuta Wojciechowska

Utworzony: 2020-04-28 | Zmodyfikowany: 2020-07-23 10:54

17. za 2019 r.

Kazimierz Sęk

Utworzony: 2020-04-21 | Zmodyfikowany: 2020-07-23 10:52

18. za 2019 r.

Tomasz Sobolewski

Utworzony: 2020-05-28 | Zmodyfikowany: 2020-07-23 10:50

19. za 2019 r.

Marcin Siedlecki

Utworzony: 2020-04-15 | Zmodyfikowany: 2020-07-23 10:48

20. za 2019 r.

Iwona Parczewska

Utworzony: 2020-05-14 | Zmodyfikowany: 2020-07-23 10:47