Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2020

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - GPB-II.7820.6.2019.JN/IK

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-06-02 09:19

2. Nieruchomości do sprzedaży

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 p...

Utworzony: 2020-06-02 | Zmodyfikowany: 2020-06-02 09:03

3. 2020

Zarządzenie Nr 83/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 29 maja 2020 r.

Utworzony: 2020-05-29 | Zmodyfikowany: 2020-06-02 08:44

4. Informacja w zakresie spełnienia obowiązku prawnego z art. 37 u.f.p.

Informacja za 2019 rok w zakresie obowiązku wynikającego z art. 37 ufp

Utworzony: 2020-05-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 13:37

5. Akty prawa miejscowego

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuszyn

Utworzony: 2019-12-30 | Zmodyfikowany: 2020-05-29 09:48

6. Komisje Rady Miejskiej w Tuszynie

14 posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Tuszynie

Utworzony: 2020-05-28 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 11:24

7. Aktualności

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Tuszyn z organizacjami pozarządo...

Utworzony: 2020-05-28 | Zmodyfikowany: 2020-05-28 09:54

8. 2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tuszyna - GPGR.6220.2-10.2020

Utworzony: 2020-05-27 | Zmodyfikowany: 2020-05-27 15:52

9. 2020

Zarządzenie Nr 80/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie ...

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-26 09:58

10. 2020

Ogłoszenie dot. obsługi obywateli w Urzędzie Miasta w Tuszynie

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-26 09:47

11. Aktualności

Zarządzenie Nr 79/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie zmiany treści ogłoszenia Burmistrza Miasta Tuszyna a dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych, wspartych środkami budżetowymi Gminy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Utworzony: 2020-05-19 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 10:55

12. 2020

Zarządzenie nr 79/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 19 maja 2020 r.

Utworzony: 2020-05-19 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 10:50

13. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi a dnia 18 maja 20...

Utworzony: 2020-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 15:29

14. Sprawozdania

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tuszyn za 2019 rok

Utworzony: 2020-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 15:24

15. Sprawozdania

Sprawozdania za I kwartał 2020 r.

Utworzony: 2020-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 09:25

16. Lokale do sprzedaży

Wykaz lokali Gminy Tuszyn przeznaczonych do sprzedaży

Utworzony: 2020-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 09:02

17. Nieruchomości do sprzedaży

Wykaz nieruchomości Gminy Tuszyn przeznaczonych do sprzedaży

Utworzony: 2020-05-20 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 09:00

18. Aktualności

Informacja do Zarządzenia Nr 64/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna

Utworzony: 2020-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-05-19 13:26

19. Aktualności

Zarządzenie Nr 77/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna w sprawie obniżenia o 50% wysokości...

Utworzony: 2020-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-05-19 13:21

20. 2020

Zarządzenie nr 77/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 18 maja 2020 r.

Utworzony: 2020-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-05-19 13:18