Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2020

Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Tuszynie - filia w Garbowie

współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 ( Oś priorytetowa IV : Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - ZIT). Projekt pn. ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn'''

Utworzony: 2020-07-31 | Zmodyfikowany: 2020-09-18 10:10

2. Gmina

Rozpatrzenie uwag i wniosków po wyłożeniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania ...

Utworzony: 2020-09-17 | Zmodyfikowany: 2020-09-17 15:25

3. Rok 2020

Kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego...

Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Tuszynie – filia w Garbowie” jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 (Oś priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT). Oferty należy złożyć w terminie do 16.09.2020 r.

Utworzony: 2020-09-07 | Zmodyfikowany: 2020-09-17 13:58

4. Rok 2020

Poszerzenie nawierzchni drogi 1512E, Modlica od węzła w kierunku Gminy Brójce (do Pa...

Termin składania ofert do dnia 14.09.2020 r. do godz. 10:00

Utworzony: 2020-08-28 | Zmodyfikowany: 2020-09-14 15:11

5. Lokale do sprzedaży

Wykaz lokali Gminy Tuszyn przeznaczonych do sprzedaży

Utworzony: 2020-09-14 | Zmodyfikowany: 2020-09-14 11:46

6. Komisje Rady Miejskiej w Tuszynie

53 posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Tu...

Utworzony: 2020-09-11 | Zmodyfikowany: 2020-09-11 13:27

7. 2020

Informacja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie dot. odcięć dostaw wody

Utworzony: 2020-09-11 | Zmodyfikowany: 2020-09-11 11:45

8. Nieruchomości do sprzedaży

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej...

Utworzony: 2020-09-11 | Zmodyfikowany: 2020-09-11 11:27

9. Lokale do sprzedaży

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 p...

Utworzony: 2020-09-11 | Zmodyfikowany: 2020-09-11 11:14

10. Lokale do sprzedaży

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr ...

Utworzony: 2020-09-11 | Zmodyfikowany: 2020-09-11 11:08

11. Oferty pracy

BURMISTRZ MIASTA TUSZYNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA REFERATU GOSPODARKI ...

Utworzony: 2020-09-10 | Zmodyfikowany: 2020-09-10 14:54

12. 2020

Zarządzenie nr 119/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 3 września 2020 r.

Utworzony: 2020-09-03 | Zmodyfikowany: 2020-09-09 08:16

13. 2020

Zarządzenie nr 118/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 2 września 2020 r.

Utworzony: 2020-09-02 | Zmodyfikowany: 2020-09-09 08:14

14. 2020

Zarządzenie nr 108/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 8 lipca 2020 r.

Utworzony: 2020-07-08 | Zmodyfikowany: 2020-09-09 08:11

15. 2020

Zarządzenie nr 107/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 8 lipca 2020 r.

Utworzony: 2020-07-08 | Zmodyfikowany: 2020-09-09 08:07

16. 2020

Zarządzenie nr 105/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 7 lipca 2020 r.

Utworzony: 2020-07-07 | Zmodyfikowany: 2020-09-09 08:05

17. 2020

Zarządzenie nr 84/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna a dnia 29 maja 2020 r.

Utworzony: 2020-05-29 | Zmodyfikowany: 2020-09-08 16:43

18. Interpelacje i zapytania Radnych Rady Miejskiej w Tuszynie

INTERPELACJA Radnego Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 08.09.2020 r.

Utworzony: 2020-09-08 | Zmodyfikowany: 2020-09-08 16:41

19. Aktualności

Zarządzenie Nr 118/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna w sprawie obniżenia o 40% wysokośc...

Utworzony: 2020-09-02 | Zmodyfikowany: 2020-09-08 16:38

20. Aktualności

Zarządzenie Nr 119/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna w sprawie ustalenia zasad rezerwac...

Utworzony: 2020-09-03 | Zmodyfikowany: 2020-09-08 16:38