Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2021-01-27 12:25
Dział: Zamówienia publiczne » Poniżej 30 tys. euro » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wodzinie Prywatnym”
Wykonanie: Izabela Musialska
Data: 2021-01-27 12:24
Dział: Zamówienia publiczne » Poniżej 30 tys. euro » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wodzinie Prywatnym”
Wykonanie: Izabela Musialska
Data: 2021-01-27 12:24
Dział: Zamówienia publiczne » Poniżej 30 tys. euro » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wodzinie Prywatnym”
Wykonanie: Izabela Musialska
Data: 2021-01-27 12:23
Dział: Zamówienia publiczne » Poniżej 30 tys. euro » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wodzinie Prywatnym”
Wykonanie: Izabela Musialska
Data: 2021-01-27 12:22
Dział: Zamówienia publiczne » Poniżej 30 tys. euro » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wodzinie Prywatnym”
Wykonanie: Izabela Musialska
Data: 2021-01-27 12:22
Dział: Zamówienia publiczne » Poniżej 30 tys. euro » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wodzinie Prywatnym”
Wykonanie: Izabela Musialska
Data: 2021-01-27 12:21
Dział: Zamówienia publiczne » Poniżej 30 tys. euro » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wodzinie Prywatnym”
Wykonanie: Izabela Musialska
Data: 2021-01-26 16:39
Dział: Gospodarka odpadami » Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PSZOK
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2021-01-26 16:32
Dział: Gospodarka odpadami » Akty prawa miejscowego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuszyn
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2021-01-26 14:44
Dział: Plan zagospodarowania » Miasto
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującego teren działek nr 64, 68, 70 obr. 7 i dz. 235 obr. 9 w Tuszynie
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2021-01-26 14:44
Dział: Plan zagospodarowania » Miasto
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującego teren działek nr 64, 68, 70 obr. 7 i dz. 235 obr. 9 w Tuszynie
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2021-01-26 14:40
Dział: Plan zagospodarowania » Miasto
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującego teren działek nr 64, 68, 70 obr. 7 i dz. 235 obr. 9 w Tuszynie
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2021-01-26 14:39
Dział: Plan zagospodarowania » Miasto
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującego teren działek nr 64, 68, 70 obr. 7 i dz. 235 obr. 9 w Tuszynie
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2021-01-26 14:09
Dział: Organy Gminy » Rada Miejska w Tuszynie » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady Miejskiej w Tuszynie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 22 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tuszynie
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2021-01-26 14:09
Dział: Organy Gminy » Rada Miejska w Tuszynie » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady Miejskiej w Tuszynie
Opis zmian: dodanie artykułu: 22 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tuszynie
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2021-01-26 14:02
Dział: Praca » 2020 » Rozstrzygnięcia ofert pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TUSZYNIE
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2021-01-26 14:02
Dział: Praca » 2020 » Rozstrzygnięcia ofert pracy
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TUSZYNIE
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2021-01-25 16:12
Dział: Gospodarka odpadami » Wykaz aptek na terenie Gminy, w których ustawione są pojemniki na przeterminowane leki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz aptek na terenie Gminy, w których ustawione są pojemniki na przeterminowane leki
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2021-01-25 09:47
Dział: Gospodarka odpadami » Wykaz aptek na terenie Gminy, w których ustawione są pojemniki na przeterminowane leki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz aptek na terenie Gminy, w których ustawione są pojemniki na przeterminowane leki
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2021-01-25 09:44
Dział: Gospodarka odpadami » Wykaz aptek na terenie Gminy, w których ustawione są pojemniki na przeterminowane leki
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz aptek na terenie Gminy, w których ustawione są pojemniki na przeterminowane leki
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2021-01-25 09:30
Dział: Gospodarka odpadami » Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tuszyn
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tuszyn Niesegregowanych (Zmieszanych) Odpadów komunalnych, Bioodpadów stanowiących odpady komunalne - Rok 2019
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2021-01-25 09:29
Dział: Gospodarka odpadami » Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tuszyn
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Tuszyn Niesegregowanych (Zmieszanych) Odpadów komunalnych, Bioodpadów stanowiących odpady komunalne - Rok 2019
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2021-01-25 09:25
Dział: Gospodarka odpadami » Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PSZOK
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2021-01-25 09:20
Dział: Gospodarka odpadami » Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PSZOK
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2021-01-25 09:19
Dział: Gospodarka odpadami » Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PSZOK
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2021-01-22 15:02
Dział: Przetargi nieruchomości » Informacja o wynikach przetargów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2021-01-22 15:01
Dział: Przetargi nieruchomości » Informacja o wynikach przetargów
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2021-01-22 14:35
Dział: Organy Gminy » Rada Miejska w Tuszynie » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady Miejskiej w Tuszynie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 66 posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Tuszynie
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2021-01-22 14:17
Dział: Organy Gminy » Rada Miejska w Tuszynie » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady Miejskiej w Tuszynie
Opis zmian: dodanie artykułu: 66 posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskiej w Tuszynie
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2021-01-22 13:13
Dział: Obwieszczenia / Ogłoszenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TUSZYNA
Wykonanie: Joanna Krawczyk