Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-06-02 09:19
Dział: Obwieszczenia / Ogłoszenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - GPB-II.7820.6.2019.JN/IK
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2020-06-02 09:19
Dział: Obwieszczenia / Ogłoszenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - GPB-II.7820.6.2019.JN/IK
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2020-06-02 09:05
Dział: Przetargi nieruchomości » Nieruchomości do sprzedaży
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Tuszynie przy ul. Krótkiej 5 wraz z udziałem we własności nieruchomości wspólnej
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2020-06-02 09:03
Dział: Przetargi nieruchomości » Nieruchomości do sprzedaży
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Tuszynie przy ul. Krótkiej 5 wraz z udziałem we własności nieruchomości wspólnej
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2020-06-02 08:45
Dział: Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 83/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 29 maja 2020 r.
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2020-06-02 08:44
Dział: Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ustalenia dnia wolnego od pracy w 2020 roku
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2020-06-02 08:43
Dział: Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: ustalenia dnia wolnego od pracy w 2020 roku
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2020-05-29 13:39
Dział: Finanse Gminy » 2020 » Informacja w zakresie spełnienia obowiązku prawnego z art. 37 u.f.p.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja za 2019 rok w zakresie obowiązku wynikającego z art. 37 ufp
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2020-05-29 13:37
Dział: Finanse Gminy » 2020 » Informacja w zakresie spełnienia obowiązku prawnego z art. 37 u.f.p.
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja w zakresie spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 37 ufp
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2020-05-29 09:49
Dział: Gospodarka odpadami » Akty prawa miejscowego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuszyn
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2020-05-28 11:24
Dział: Organy Gminy » Rada Miejska w Tuszynie » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady Miejskiej w Tuszynie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: 14 posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Tuszynie
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2020-05-28 09:58
Dział: Organy Gminy » Rada Miejska w Tuszynie » Kadencja 2018-2023 » Komisje Rady Miejskiej w Tuszynie
Opis zmian: dodanie artykułu: 14 posiedzenie Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Tuszynie
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2020-05-28 09:56
Dział: Stowarzyszenia » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 4 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2020-05-28 09:54
Dział: Stowarzyszenia » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Tuszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 4 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2020-05-27 15:52
Dział: Obwieszczenia / Ogłoszenia » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tuszyna - GPGR.6220.2-10.2020
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2020-05-27 15:52
Dział: Obwieszczenia / Ogłoszenia » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Tuszyna - GPGR.6220.2-10.2020
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2020-05-26 09:58
Dział: Aktualności » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 80/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi petentów w budynkach Urzędu Miasta w Tuszynie
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2020-05-26 09:58
Dział: Aktualności » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 80/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi petentów w budynkach Urzędu Miasta w Tuszynie
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2020-05-26 09:47
Dział: Aktualności » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie dot. obsługi obywateli w Urzędzie Miasta w Tuszynie
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2020-05-26 09:47
Dział: Aktualności » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie dot. obsługi obywateli w Urzędzie Miasta w Tuszynie
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2020-05-25 10:57
Dział: Stowarzyszenia » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 79/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 19 maja 2020 r.
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2020-05-25 10:52
Dział: Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie nr 79/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 19 maja 2020 r.
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2020-05-25 10:48
Dział: Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie rr 79/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 19 maja 2020 r.
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2020-05-25 10:48
Dział: Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie rr 79/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 19 maja 2020 r.
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2020-05-20 15:30
Dział: Finanse Gminy » 2020 » Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi a dnia 18 maja 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Tuszyna z wykonania budżetu za 2019 rok
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2020-05-20 15:29
Dział: Finanse Gminy » 2020 » Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi a dnia 18 maja 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Tuszyna z wykonania budżetu za 2019 rok
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2020-05-20 15:26
Dział: Finanse Gminy » 2019 » Sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tuszyn za 2019 rok
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2020-05-20 15:24
Dział: Finanse Gminy » 2019 » Sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tuszyn za 2019 rok
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2020-05-20 14:41
Dział: Finanse Gminy » 2019 » Sprawozdania
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tuszyn za 2019 rok
Wykonanie: Joanna Krawczyk
Data: 2020-05-20 09:26
Dział: Finanse Gminy » 2020 » Sprawozdania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania za I kwartał 2020 r.
Wykonanie: Joanna Krawczyk